Про компанію

Компанія ПРИМА, що стрімко розвивається українська компанія, надає послуги з комплексної автоматизації управління та обліку на підприємствах усіх форм власності різних галузей діяльності з серпня 2007 року.

Місія:

Місія компанії ПРИМА - підвищення ефективності та конкурентоспроможності, а значить і успішності бізнесу наших клієнтів шляхом застосування сучасних інформаційних технологій.

Бачення:

Основою успіху і унікальності компанії ПРИМА є професіоналізм співробітників і активне використання передових інформаційних технологій.

Цінності:

  • професіоналізм

Співробітники компанії ПРИМА володіють необхідними професійними навичками та знаннями, відповідально і сумлінно ставляться до своїх обов'язків, якісно та своєчасно виконують поставлені завдання.


  • відповідальність

Діяльність компанії ПРИМА спрямована на розумінні того, що всі зусилля повинні відповідати інтересам клієнтів. Компанія ПРИМА несе відповідальність за якість виконуваних послуг і робіт, за виконання своїх зобов'язань.


  • відкритість

Компанія ПРИМА відкрито інформує своїх співробітників, партнерів і клієнтів про важливі питання розвитку компанії, створюючи основу для довірчого співробітництва.


  • прагнення вдосконалюватися

Компанія ПРИМА створює умови для розвитку особистих якостей і професійних навичок своїх співробітників, прагне використовувати найперспективніші інформаційні технології, удосконалює виробничі та управлінські процеси компанії.


Яндекс.Метрика